26.6.2023

Svetovno prvenstvo v Planici s pozitivno bilanco

Danes se je Organizacijski komite FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, ki deluje pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, sestal na svoji 3. seji. FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo od 21. februarja do 5. marca 2023 v Planici, je poleg zgodovinskih športnih, organizacijskih in promocijskih uspehov prispevalo tudi znatna sredstva za slovenske nordijske discipline.

Image


Člani OK Planica 2023 so se na 3. seji seznanili z vmesnim organizacijskim in finančnim poročilom FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Planica je poleg rezultatskega, organizacijskega in finančnega uspeha doživela tudi izjemen promocijski učinek. Na svetovnem spletu in družbenih omrežjih je svetovno prvenstvo tako beležilo več kot 214.000.000 omemb. V neposrednem prenosu v 26 državah sveta ter v informativnih oddajah v dodatnih tridesetih državah so tekmovanja in slika Slovenije s Planico dosegla več kot 400.000.000 televizijskih gledalcev. Izvedenih je bilo več kot 2085 ur neposrednih prenosov v dvanajstih dneh prvenstva, ki so tudi v zahtevnih vremenskih razmerah delovali brezhibno.

Na športnem področju je svetovno prvenstvo gostilo 1707 športnic, športnikov in spremljevalnega osebja ekip iz 68 držav, prvenstvo pa je spremljalo tudi 1800 medijskih predstavnikov, ki so poročali o tekmovalnih bojih za 24 naslovov svetovnih prvakov. Pri organizaciji in izvedbi dogodka je sodelovalo 1700 ljudi, od tega skoraj 700 prostovoljcev iz šestnajstih držav. V času prvenstva je bilo preko službe za nastanitve OK Planica v destinaciji Kranjska Gora (od Mojstrane do Rateč) realiziranih 16.630 nočitev, na Bledu in Lescah 2.425 nočitev, na območju Trbiža 1.200 nočitev ter na območju Beljaka in Baškega jezera 4.650 nočitev. Poleg tega so tekmovalne ekipe, ki so si same rezervirale namestitve, ustvarile še dodatnih 13.542 nočitev. V teh številkah pa še niso vključene ekipe tujih TV produkcijskih hiš.

Ob robu dogodka je bilo organiziranih tudi veliko število spremljevalnih dogodkov in konferenc. Od SPORTO marketinške konference, poslovne konference združenja Manager, investitorske konference SPIRIT-a, okoljske konference Umanotere in precejšnje število mednarodnih bilateralnih srečanj na ravni države.

Kljub večjim pričakovanjem si je na koncu dogodek na prizorišču ogledalo 63.000 obiskovalcev iz 25 držav. Za analizo manjšega zanimanja za obisk je SZS po prvenstvu pritegnila ekipo neodvisnih strokovnjakov, ki je pripravila poročilo o dogodku, z vzroki, razlogi in priporočili. Na podlagi ugotovitev analize SZS že uvaja številne izboljšave in ukrepe za prihodnja tekmovanja. 

Dogodek je bil organiziran po trajnostnih načelih, z množico opravljenih aktivnosti na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju. Znotraj področij družbene odgovornosti, mobilnosti, odpadkov, organizacije prizorišča, ozaveščanja in komunikacije ter zapuščine, se je izvajalo preko 50 ukrepov. S pomočjo posebne metodologije merjenja ogljičnega odtisa pa so bile pridobljene tudi zelo pomembne povratne informacije vpliva velikih dogodkov na okolje, ki bodo služile kot izhodišče za še bolj trajnostno zastavljene cilje pri organizaciji naslednjih prireditev.

Poslovni rezultat svetovnega prvenstva je skozi prizmo multiplikativnih učinkov nadpovprečno uspešen, saj je bila večina prihodkov ustvarjena na tujih trgih, realizirana potrošnja pa na slovenskih tleh s plačili slovenskim izvajalcem in ponudnikom. Največji del odhodkov je predstavljala priprava prizorišča in tekmovališč ter storitve, ki jih je moral organizator zagotoviti za delovanje športnih ekip in medijskih predstavnikov med prvenstvom. Delno finančno poročilo vključuje tudi organizacijo Mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo potekalo februarja 2024. Končno organizacijsko in finančno poročilo bo tako sledilo po njem, saj predstavlja integralni del organizacije projekta svetovnega prvenstva.

Pomembna zapuščina svetovnega prvenstva so sredstva za razvoj športnih programov panog za smučarske skoke in NK, ter tek na smučeh. Svetovno prvenstvo bo za ti dve panogi skupno prispevalo 2.390.000 EUR, ki so bila delno že izplačana v pripravljalnih sezonah, večinski del pa bo na voljo s pričetkom nove sezone in bo v sodelovanju s panogama namenjen za poplačilo zapadlih obveznosti, delo otroških in mladinskih selekcij ter delovanje nordijskih društev/klubov, članov SZS. S tem bomo v SZS izpolnili del strateškega načrta in razvojno fazo delovanja nadgradili tudi v segmentu popularizacije zimskih športov na klubski ravni.  

Svetovno prvenstvo je bilo tudi plod dobrega sodelovanja in prispevka predvsem Vlade RS in resornega ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kot tudi ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za obrambo, ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ministrstva za zdravje, ministrstva za infrastrukturo, agencije SPIRIT in Slovenske turistične organizacije (STO). Ključno pa je bilo predvsem sodelovanje z občinami Kranjska Gora, Trbiž in Beljak ter seveda zvestih sponzorjev, domačih dobaviteljev in izvajalcev, ki so pomagali pripraviti prizorišče ter tujim gostom ponuditi vrhunsko izkušnjo. Vsem naštetim SZS izraža zahvalo za vizionarsko prepoznavanje pomena prvenstva za podporo športu, promocijo Slovenije v svetu in kot nosilca številnih multiplikativnih učinkov na slovensko gospodarstvo in državni proračun. 

Posebna zahvala pa gre več kot 1700 sodelavcem, klubskim delavcem, partnerjem ter še posebej prostovoljcem, ki so s svojim znanjem, energijo in strastjo prvenstvu dali dušo in srce. Iskrena zahvala tudi vsem navijačem, ki so kupili vstopnice in si tekme ogledali v živo ter s tem neposredno podprli športnike. 

»FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2023 v Planici je bilo zgodovinsko v več pogledih. Najbolj pomembno je, da je Slovenija prvič dobila svetovne prvake na domačem tekmovanju. Organizacijsko, promocijsko in po vmesnih poročilih tudi finančno smo postavili visoke standarde in smo z doseženim lahko zadovoljni. Poleg ponovne potrditve, da znamo organizirati velike mednarodne športne prireditve, so po mojem mnenju ključna zapuščina svetovnega prvenstva sredstva za razvoj športnih programov nordijskih disciplin v višini skoraj 2.400.000 EUR. Z optimizmom tako lahko zremo v bodoče izzive. Ob zaključku FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici želim izraziti svoje iskrene čestitke in hvaležnost vsem sodelavcem, klubskim delavcem, partnerjem in prostovoljcem za predanost, trud in strast. Izpostaviti želim še odlično sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji, sponzorji, dobavitelji in izvajalci ter podporo Vlade Republike Slovenije in ministrstev. Zahvaljujem se vsem za njihov prispevek k uspehu prvenstva in prepoznavanju njegovega pomena za šport, promocijo Slovenije in gospodarstvo,«  Enzo Smrekar, predsednik SZS in OK Planica 2023.

Arhiv novic