18.10.2012

50 let od ustanovitve KOP-a – Danes svečana seja v Ljubljani

Z izgradnjo letalnic v Oberstdorfu, Kulmu po letu 1948, ko je bil dosežen zadnji svetovni rekord na stari Bloudkovi velikanki v Planici, so zrasle še tri letalnice v Vikersundu, Ironwodu in Harrachovu...

Z izgradnjo letalnic v Oberstdorfu, Kulmu po letu 1948, ko je bil dosežen zadnji svetovni rekord na stari Bloudkovi velikanki v Planici, so zrasle še tri letalnice v Vikersundu, Ironwodu in Harrachovu. FIS je najprej dovolila testne polete. Organizatorji so že tedaj spoznali, da morajo sodelovati, da bi izmenjavali izkušnje in skupaj nastopali v dogovorih s FIS o nadaljnjem razvoju poletov in priznanju poletov kot samostojne športne zvrsti. V Ljubljani leta 1962 je na pobudo organizatorjev tekmovanj v poletih iz Oberstdorfa in Kulma ter predsednika OKP dr. Danila Dougana, tudi člana FIS predsedstva, prišlo do ustanovitve mednarodnega združenja letalnic KOP. Naloge združenja KOP so bile podane s statutom, ki je z dopolnitvami in poenostavitvami osnova za organizirano delovanje prirediteljev v okviru KOP še danes. V tem času je bil opravljen velik korak naprej, prireditelji so zgradili in povečali letalnice od K145 do K195, vzporedno so rasle tudi dolžine poletov od K120 do L=246.5m v obdobju 55 let. Naša generacija je praktično priča celotnemu razvoju.Združenju KOP je uspelo prodati prve TV pravice ABC televiziji v ZDA na pobudo OK Planica po letu 1969, po poletih na novi letalnici v Planici. Po letu 2000 je FIS sklenila pogodbo za TV pravice za prenose svetovnih prvenstev na letalnicah, ki velja še danes. Na kongresu FIS v Opatiji leta 1971 je FIS priznala polete kot samostojno športno zvrst in sprejela predlog KOP, da vpeljejo svetovna prvenstva začenši z letom 1972 v Planici in 1973 v Oberstdorfu in nadalje vsake dve leti ( 1975, 1977,...).K razvoju poletov so v okviru FIS komiteja za skoke odločilno prispevali po smrti ing. Stanka Bloudka projektant Oberstdorfa 1950 arh. Heini Klopfer, ki je kot predsednik FIS - podkomiteja za skakalnice homologiral novo Planiško letalnico leta 1968 in dovolil povečavo na K154 (K145). Občutno je podprl razvoj poletov kot predsednik FIS komiteja za skoke Norvežan  Torbjern Yggesset, ki je verjel v razvoj poletov kot paradno disciplino in podprl polete do 200m. KOP je na vsa plenarna zasedanja vabil predsednika FIS g. Marka Hodlerja. Prelomnico pomenijo poleti v Planici nad 200m, ki so z večjim številom daljših poletov utrdili polete kot zanimive za gledalce ne glede na rekordne polete. Gledalci so zadovoljni s poleti nad 200m, ker so pri teh dolžinah tudi zaradi višine leta bolj atraktivni. Zelo pomembno je za obisk gledalcev, da so v formi tudi domači skakalci. Vrednost združenja KOP je v gojenju tradicije v organizaciji in vzdrževanju stalnih članov tehničnih služb, medsebojni izmenjavi izkušenj in večje prisotnosti na vsek tekmovanjih, boljšo snežno pripravo objektov, spremljanje razvoja opreme, ki odločilno vpliva na varnost skakalca na kar lahko KOP z razvojno dejavnostjo opozarja in vpliva na FIS, ki prilagaja opremo in predpise normalnim skakalnicam.Način dela in delovanja, ki ga je goji KOP, se je dokazala z vlogo v poletih in uspehih tekmovalcev, ki so nastopali na tekmovanjih. Razvoj smučarskih skokov v okviru FIS bo še bolj odvisen od uspehov letalcev in uspešnih prireditev s poudarkom na varnih in dolgih poletih. Odgovorno  vlogo imajo vsi prireditelji v okviru KOP-a. Pod pogojem, da bo organiziranost OK in TO sledila logistiki razvoja na celostnem delu in angažiranju tehničnih služb kot tudi obveznemu gojenju družabne dejavnosti, bo oblika dela vseh sodelavcev članov KOP-a zagotavljala tudi prihodnost smučarskim poletom. Ponovno je KOP pred novim izzivom povečave letalnic v s skladu s FIS pravili, vse boljšega prireditelja poletov, kar je tudi vir motivacije športnih sodelavcev.

Janez Gorišek
Arhiv novic