10.3.2015

Informacije pred največjim slovenskim športnim praznikom

Dober teden dni pred največjim slovenskim športnim praznikom je v prostorih Železniškega muzeja v Ljubljani potekala novinarska konferenca s predstavniki Organizacijskega komiteja Planica...


Dober teden dni pred največjim slovenskim športnim praznikom je v prostorih Železniškega muzeja v Ljubljani potekala novinarska konferenca s predstavniki Organizacijskega komiteja Planica. V dolini pod Poncami potekajo še zadnje priprave na veliki dogodek, ki se bo začel v sredo, ob 10.00, s preizkusom prenovljene letalnice bratov Gorišek.Direktor Slovenskih železnic, Boštjan Koren
Veseli, me da smo že drugo leto zapored tukaj v muzeju. Radi bi poudarili možnost prevoza z vlakom do Hrušice, mi pa bi si seveda želeli, da bi lahko prišli do Planice, čeprav tega verjetno ne bomo doživeli. V Kranjski Gori sem videl slike železniške postaje in videl, kako so ljudje hodili smučati in rekel – otroci, tako je pa včasih bilo. Žal tega ni več. Želel bi opomniti, da bodo poleg rednih vlakov letos v Planico vozili v soboto trije, v nedeljo pa dva posebna vlaka. Kdor bo v naših informacijskih centrih kupil vozovnico za vlak bo imel 50 odstotni popust ob predložitvi vstopnice za Planico, otroci do 12-ih let pa bodo s starši potovali zastonj.

Predsednik OK Planica, Drago Bahun
Kot veste je cela Slovenija v pričakovanju velikega dogodka, seveda iz večih razlogov. Naši fantje letos dobro skačejo, vsi pa si želimo, da bi Peter kronal uspehe v Planici. Drugi razlog je seveda nova letalnica. Tudi strokovnjaki pravijo, da je to tako tehnično kot tudi drugače ena najlepših letalnic na svetu. Vemo, kakšna so pričakovanja, računamo morda tudi na nov svetovni rekord. A za OK to ni v ospredju, v ospredju je varnost tem čim več poletov preko 200 metrov. Jaz osebno raje vidim 20 poletov čez 200 metrov, kot pa da vidim en dolg polet, ostale pa pri 150 metrih. Poudarek bi dal tudi varnosti v Planici, saj je tam Nordijski center še v izgradnji. Drugi poudarek je na logistiki, saj pričakujemo velik obisk tekmovalcev, zato apeliramo na obiskovalce, da bi se čim bolj posluževali vlaka. Spodbujamo tudi to, da gre čim več ljudi v avtomobil in da se v Planico ne vozi vsak posebej. Tretja zadeva pa je ta, da želimo Planico ohraniti čim bolj čisto. Delili bomo vrečke za odpadke, organizirali smo ločene zabojnike. Planica je naravni biser in želimo, da tako tudi ostane. Rad bi pa se zahvalil našim sponzorjem s pomočjo katerih bo projekt tudi finančno uspešno zaključen. Še posebej bi se zahvalil sponzorju, ki bo v četrtek omogočil obisk otrok, to je namreč edinstvena stvar.Župan občine Kranjska Gora, Janez Hrovat
V čast mi je, da sem župan občine, ki v tem času gosti dve tako pomembni prireditvi za Slovenijo. Prenočišča so razprodana od naslednjega torka, do torka po Planici. Letos so se vrnili tudi skandinavski gostje, ki so tipično dobri gostje. Ponosni smo na vse dogajanje in na naše fante, ki delajo promocijo v svetu. Letošnja Planica bo nekaj posebnega, tudi če ne bode rekord bomo uživali. Predlagam, da se poleg tistih, ki pridejo v četrtek v Planico, povabi tudi ostale naše zanamce in da doživijo to na svojo koži in uživajo skupaj z nami.

Predstavnik policije v OK Planica, Andrej Zakrajšek
Dejstvo je, da si vsi želimo množično obiskan športni dogodek, kar pa je iz varnostnega vidika kar zahteven zalogaj. Za varnost bo najprej poskrbel organizator, seveda pa bomo delali tudi mi. Želel bi poudariti, da naj se obiskovalci zavedajo, da za varen dogodek lahko največ naredijo sami. To lahko naredijo že na poti, če uporabljajo organiziran prevoz, kar nam olajša delo. Pomembna je strpnost vseh udeležencev in upoštevanje navodil na prizorišču. Vse bi tudi opozoril, da naj bodo pozorni na svoje predmete. Če kdo opazi kaj, kar ne sodi na prireditev se priporočamo, da nam to sporočijo, ali nam ali varnostnikom.Vodja komisije za varnost, Marjan Jakše
Za konec tedna v Planici pričakujemo veliko število obiskovalcev. V Planici so zimske razmere z obilico snega, zato obiskovalce prosimo, da se temu primerno opremijo. Organizator obiskovalce poziva na samo zaščitniško ravnanje, da se ne puščajo predmeti (nahrbtniki, torbice, itd..) brez nadzora in da se na primernem mestu hranijo osebni predmeti in denar. V Planici se še izvajajo gradbena dela okoli letalnice, zato je na posameznih delih gradbišče.
Vsa gradbišča bodo primerno označena in fizično varovana. Prosimo, da obiskovalci ne zahajajo v označen in prepovedan del gradbišča, da se na teh delih upošteva že postavljene varnostne ograje in striktno upoštevajo zahteve varnostnih služb.
Organizator bo zaradi varnosti obiskovalcev in tekmovalcev poleg policijskega varovanja zagotovil zadostno število rediteljev in varnostnikov. Ti bodo v dnevih prireditve opravljali varovanje ljudi in premoženja. Primerno varovanje bo zagotovljeno tudi s pomočjo postavljenih varnostnih ograj.
Zaradi večje informiranosti obiskovalcev bodo ti na prireditvenem prostoru seznanjeni preko opozorilno - obvestilnih tabel s katerimi bodo opozorjeni na prepoved vnosa prepovedanih predmetov in snovi kot so orožje, eksplozivne snovi, pirotehnični izdelki ali nevarni predmeti, s katerimi se lahko prizadenejo hude telesne poškodbe ali hudo okvari zdravje. Prepovedani predmeti bodo proti potrdilu odvzeti. Informativno - obvestilne table bodo obiskovalce seznanjale o označenih vhodih na prireditveni prostor, o lokacijah začasno postavljenih objektov prve pomoči, informacijske pisarne, toaletnih boksih itd... Preko ozvočenja bodo obiskovalci obveščeni, da se na območju prireditve izvaja video nadzor, obveščeni o morebitnih izgubljenih oseb, predvsem otrok in predmetov.
Organizator bo na vseh vhodih na prireditveni prostor, kot tudi na vhodih na športni objekt, organiziral poostren fizični nadzor in s površinskimi pregledi preprečil vnos prepovedanih predmetov in večje količine alkohola. Prav tako se bo preprečil vstop osebam, ki so vidno pod vplivom alkohola in je od njih upravičeno pričakovati, da bodo v takšnem stanju kršili javni red.
Kot že vrsto let je tudi ta četrtek v Planici dan, ki je posvečen otrokom. V Planici pričakujemo več tisoč otrok. Organizator bo za ta dan omogočil varen ogled smučarskih poletov iz dodatno varovanih tribun, na stojiščih blizu poti tekmovalcev, predvsem pa na osrednjem prireditvenem prostoru pred velikim prireditvenim šotorom. Ta dan je v Planici prepovedano točenje in uživanje alkohola.
Želja organizatorja je, da se obiskovalci v Planici za konec tedna počutijo varne in da sproščeno uživajo v smučarskih poletih. Organizator se zaveda, da bomo uspeli samo z njihovo pomočjo, zato prosimo, da v Planico ne prinašajo alkoholnih pijač in na prireditveni prostor ne prihajajo v opitem stanju ter, da upoštevajo vsa opozorila in obvestila policistov, rediteljev in varnostnikov.

Vodja prometa in vstopnin v OK Planica, Jože Ajdišek
V Planici potekajo dela na novem nordijskem centru, kar pomeni da so zaradi gradbišča spremenjene in omejene prometne površine od dovoznih cest do parkirnih površin in temu primerno je bilo potrebno prilagoditi prometno ureditev.
Skladno s takšnimi razmerami in zavezo OK Planico za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov, smo se odločili dati prioriteto javnemu, organiziranemu prevozu v Planico, torej z avtobusi; nadaljnjemu spodbujanju projekta Z vlakom v Planico; organizaciji krožnih prevozov iz Kranjske Gore, Podkorena in Rateč v Planico in spodbujanju prihoda v Planico peš, zlasti iz bližnjih naselij
Do začasnega krožnega križišča v Ratečah bo promet potekal brez posebnih sprememb, razen če ne bo potrebna vmesna preusmeritev na razbremenilne ceste in parkirne površine v Podkorenu ali že v Kranjski Gori zaradi prevelike gostote oziroma zastojev.
Izjema bo selekcija avtobusov in kombijev v soboto že na avtocesti pred izvozom za Kranjsko Goro. Selekcija bo veljala za tiste, ki ne bodo posedovali ustreznega kartona, ki bo dokazoval, da so vstopnice kupili v predprodaji, nakup teh pa bo možen na tovornem platoju Karavanke. Prihod z avtobusi in kombiji brez teh kartonov v Planico ne bo mogoč.
Posebej bi radi opozorili vse voznike avtobusov, da bomo letos vse avtobuse v Planici usmerjali na parkiranje mimo boksov 1 in 2. Tu so bili do sedaj parkirišča za avtobuse, letos pa je tu gradbišče in ostaja le en boks za parkiranje cca. 30 avtobusov. Letos smo pod Ciprnikom pripravili površine za parkiranje 140-150 avtobusov. Tu se pričakuje discipliniranosti in korektnost voznikov ter spoštovanje navodil rediteljev.
Na 1,5 do 2,5 kilometra oddaljenih površinah, ob in v naselju Rateče, bo na treh lokacijah možno parkirati še nadaljnjih 120 avtobusov. Ob robu regionalne ceste iz smeri državne meje proti začasnemu krožišču v Ratečah, pod nekdanjimi skakalnicami v Ratečah ob kolesarski poti, na asfaltiranem nekdanjem igrišču nasproti baze CP Remiza v Ratečah in v Zelencih ob regionalni cesti.
Po potrebi se bo avtobuse parkiralo še v Podkorenu in Kranjski Gori. Iz vseh bolj oddaljenih površin bo organiziran krožni avtobusni prevoz iz začasnih avtobusnih postajališč, ki bodo ustrezno označena.
Priporočamo še, da se iz območja Rateč čim več obiskovalcev v Planico odpravi peš, po pripravljenih poteh, za kar bodo porabili od 20 do 30 minut.
Občutno bomo povečali število avtobusov za krožne prevoze, na katere bodo lahko obiskovalci praviloma vstopali vsaj na šestih lokacijah začasnih avtobusnih postajališč (ZAP). V Kranjski Gori na treh postajališčih – na redni avtobusni postaji, pred osnovno šolo in pred SKB Banko. V Podkorenu na redni avtobusni postaji ob regionalni cesti, v Ratečah na krožnem križišču za Planico in v križišču Ledine. Poleg teh pa še na Petrolu Podkoren, parkirišču Zelenci in na Petrolu Rateče, če bo število obiskovalcev veliko zaradi bližnjega parkiranja.
Kapacitete parkirnih površin za osebna vozila obiskovalcev v sami Planici ne presega števila 1200, vsi ostali bodo usmerjeni na parkirišča izven Planice, po celotni trasi kolesarke poti od Italije proti Ledinam in od Kranjske Gore proti Ratečam in na vseh parkiriščih ob tej trasi.
Skratka računamo na to, da bomo v Planico na organiziran sistem, s krožnimi prevozi, s parkirnimi površinami, ki jih imamo na razpolago, na enkrat pripeljali do 12.000 ljudi, ostalo pa z ostalimi krožnimi prevozi ali pa bodo morali v Planico priti peš. To je dejstvo, s katerim se moramo soočiti in ljudem povedati. Do nekaj zastojev bo prišlo, če in ko bo do tega prišlo, pa bomo delali razbremenitev cest. Ljudi bomo pozvali, da parkirajo že pred Planico in gredo naprej s krožnimi prevozi.
Poudaril bi še, da bo znova oblikovan kontroliran prostor, ki bo podoben prejšnjim letom. Na voljo bodo tri ključna vstopna mesta, kjer bodo na voljo tudi vstopnice na dan prireditve. Praktično cela Planica predstavlja prireditveni prostor zato zadrževanje ljudi, ki ne bodo imeli akreditacij ali vstopnic, ne bo dovoljeno. To je tudi nepošteno do tistih, ki karto kupijo.Vodja tekmovanja, Jelko Gros
Če najprej spregovorim o certifikatu za letalnico. V določenem trenutku smo izpadli kot »banana republika«, saj so nas preverjali, ker so mislili, da smo naredili letalnico mimo norm. Ko je prišla inšpekcija, je bila toleranca od projektiranih dimenzij od dva do tri centimetre, kar za tako objekte pomeni odlično pet. Ko je bila zadeva do konca zakuhana smo morali vključiti celotno piramido in naš predstavnik v predsedstvu FIS je dal roko v ogenj, da smo v Planici zaupanja vredni ljudje in potem se je končno zadeva odvila. Je že kazalo na to, da bomo certifikat dobili aprila. Samo nam so poslali tujega geometra, zato smo pokazali užaljenost, da nas imajo za ljudi, ki kar nekaj po domače delajo. Certifikat bo tako na koncu tega tedna.
Na letalnici bo jutri zaključeno zaletišče, faza delanje ledu pa bo do torka, da bo dosti kvaliteten in da bo preživel popoldanske otoplitve. Imamo posebno smučino, ki je nazobčana, ki toliko ne trpi otoplitve. Snega imamo preveč, ker nam nihče v naprej ni povedal, da ne bo otoplitve. Preveč pomeni 3000 do 4000 kubičnih metrov. Letalnica ob sebi dopušča večje število gledalcev kot prej. Delali bomo do konca. Zdaj jo pripravljamo na višino plus 30 centimetrov, čez dan se namreč še vedno ogreje na 10 do 12 stopinj. Temu primerno jo je treba vsak dan malo »brusiti«. Lepše kot bo, lažje bo daleč skočiti.

Generalni sekretar OK Planica, Primož Finžgar
Mi smo pripravljeni in verjamem, da bodo obiskovalci prišli v velikem števili. Predprodaja vstopnic poteka dobro, v denarju smo prodali še enkrat več kot leta 2013, 2014 pa ne moremo primerjati, zdaj je več kot petkrat več v predprodaji. Veliko je preprodaje VIP, kar je zelo uspešno. Po drugi strani je še vedno veliko telefonskih klicev in želja, kako bi VIP vstopnice dobili zastonj. Dejstvo pa je, da se v Sloveniji ne zavedamo, da je v Sloveniji »Jack« tisti, ki vstopnico kupi in ne dobi. To je v Sloveniji velika anomalija, ki se je ne da odpraviti. Smo rigorozni, a pritiski so zelo veliki na to temo. Prizorišče za gledalce je pripravljeno, šotori stojijo, zabavni program bo potekal podobno kot v preteklih letih. En dogodek bo tudi v petek v Ratečah in sicer podelitev številk za sobotno ekipno tekmo, v soboto zvečer v Kranjski Gori pa podelitev za nedeljski finale. Sponzorji so zvesti Planici in verjamem, da bomo kar se tiče prihodkov uspešni.

Arhiv novic