14.3.2006

Prometna ureditev ob prireditvi - Planica 2006

Prometna ureditev

V času prireditev v Planici (uradni treningi in tekmovanja - 22. do 25.03.2007) bo promet na državnih cestah iz vseh smeri proti Planici potekal dvosmerno, nekoliko upočasnjeno zaradi velike gostote, fizično pa bodo prometne tokove usmerjali policisti ob asistenci gasilcev - redarjev in varnostnikov na celotnem območju prireditve.

Za vzdrževanje cest, pluženje in posipanje ob morebitnih snežnih padavinah bodo zagotovljene ustrezne zimske službe. Za pomoč na cesti oz. morebitno vleko vozil bodo poskrbele ekipe - AMZS (vozilo bo stacionirano na območju Kr.gore - Planice).

Klikni za prikaz večje slike v PDF formatu
Prometna ureditev (klikni sliko za povečavo - PDF)

Parkirne površine

Pluženje rednih parkirnih površin je v teku, organizator si skuša zagotoviti dodatne začasne parkirne površine (na travnatih predelih), vendar bodo očitno vremenske razmere tovrstno parkiranje omogočale le v izredno omejenem obsegu.

Na obstoječih parkirnih površinah v ožjem območju Planice (Krlišče, prodišče Ciprnik, tekaške proge) bo možno parkirati okoli 1.700 osebnih vozil (OA) in cca 120 avtobusov (BUS).

Parkirne površine na območju od Planice do Rateč, ki obsegajo razširjeni del nekdanje železniške proge od križišča v smeri Ledin, travnik Makše ob robu oz. podnožje nekdanje 60 m skakalnice, v nadaljevanju pa površine nekdanje železniške trase v smeri makadamske ceste za Slatno oz. dovozna cesta v smeri mejnega prehoda, omogočajo parkiranje od 1.000 do 1.100 osebnih vozil; na desnem robu cesta od MP Rateče do križišča za Planico pa je možno parkirati do 120 avtobusov.

Na parkirnih površinah od Rateč do same Kranjske gore, ki obsegajo nekdanjo žel. progo Rateče - Kranjska gora in parkirne prostore ob njej (do smučarskega poligona Podkoren), iztek Starega "S" v Podkorenu, parking Zelenci ob MC ter parkirne površine v Kranjski gori, je prostora za cca 2.800 osebnih vozil in 20 avtobusov.

OPOMBA: če bodo vremenske razmere dopuščale, bo parkiranje še na dodatnih parkirnih površinah : pri cerkvi v Podkorenu in "pri konjušnici" ob MC (cca 900 osebnih vozil).

Skupna kapaciteta cca 5.500 OA + cca 260 BUS (27 - 29.000 oseb)

Klikni za prikaz večje slike v PDF formatu
Parkirišča v Planici (klikni sliko za povečavo - PDF)

Pešpoti

V kontekstu pretočnosti prometa proti Planici, je zelo pomemben element promet oz. hoja peščev. Pešči bodo iz smeri Kranjske gore oz. Podkorena v Planico usmerjani samo na obstoječe pešpoti (majhen del teh poteka po obstoječih smučarskih progah). Tisti obiskovalci, ki bodo iz smeri Kranjske gore peš prišli do baze CP Kranj v Ratečah, bodo pri zgradbi nekdanje železniške postaje Rateče v križišče vstopali na velike "mestne" avtobuse in od tu bodo pripeljani Planico, po tekmovanju pa na isti način nazaj.

Pešci, ki bodo prihajali iz smeri Mejnega prehoda Rateče, bodo v križišču ceste Planice in ceste za Slatno (na razširjenem parkingu) vstopali na velike "mestne" avtobuse in od tu pripeljani Planico.

Pomembno je, da obiskovalci koristijo za hojo obstoječe peš poti oz. krožne prevoze z "mestnimi" avtobusi, skratka, da se umaknejo s cest, s čimer bo omogočen boljši oz. hitrejši promet vozil.

Na sami relacij pešpoti iz smeri Kr. Gore, bo organizirana za obiskovalce tudi prodaja vstopnic (na t.i. lijakih), s čimer se izognejo kasnejši gneči ob prihodu na kontrolirano območje Planice, kjer NI možen vstop skozi vhode ograj brez vstopnic.

Varnostniki in gasilci - prometniki bodo pešce usmerjali iz cestnih površin na avtobuse v krožnem prometu, ob pomoči policistov s konji pa iz cest v smeri Planice, na obstoječe pešpoti.

Krožni prevozi

Za potrebe akreditiranih oseb (tekmovalci, tehnično osebje, novinarji in povabljeni gostje,...) bodo organizirani krožni prevozi iz Kranjske gore (vstop pred hotelom Kompas) v Planico (izstop v boksu št. 1 za avtobuse). Ta vozila bodo označena z oznako OK / VIP oz. vozila za akreditirane novinarje - z oznako PRESS.

Za obiskovalce prireditve, ki bodo prispeli v Kranjsko goro z rednimi avtobusnimi linijami ali lastnimi vozili in bodo usmerjeni na parkirne površine v Kranjski gori, Podkorenu ali na vmesne parkirne površine v smeri Planice, bo organiziran krožni promet z avtobusi iz avtobusnega postajališča v Kranjski gori. Ti avtobusi bodo vozili mimo osnovne šole na Borovško cesto, kjer bodo obiskovalci lahko vstopili pred zgradbo motela Kompas ( pri tabli začasno avtobusno postajališče). Obiskovalci prireditve bodo lahko vstopali še na avtobusnem postajališču Podkoren.

V primeru preusmeritve vozil med vožnjo proti Planici (zaradi zasedenosti parkirnih površin ali večjih zastojev), na začasne parkirne površine:

 • na travniku - v izteku nekdanje FIS Proge Podkoren (Gostilnica "Stari S"),
 • na travniku nasproti križišča (imenovanimi "pri konjušnici"), ko cesta pripelje iz mejnega prehoda Korensko sedlo (pogojno),
 • na cesti iz naselja Podkoren poleg pokopališča v smeri MC in na travniku nasproti cerkve v vasi Podkoren (na sledenjem pogojno),
 • v Zelencih (nasproti lesenega mostu čez Savo),

bodo na teh mestih začasna avtobusna postajališča in od tu organiziran odvoz gledalcev tudi iz teh površin v Planico in po koncu prireditve tudi nazaj.

Kot že omenjeno, pa bo z velikimi "mestnimi" avtobusi organiziran krožni prevoz obiskovalcev v Planico:

 • od zgradbe nekdanje železniške postaje Ratečah (na nekdanji železniški progi) in
 • z enakimi avtobusi bo organiziran krožni prevoz s parkirne površine ob križišču ceste za Planice in ceste za Slatno za obiskovalce, ki bodo prispeli iz smeri Mejnega prehoda Rateče ali iz naselja Rateč peš.

Po tekmovanju bo na isti način organiziran krožni prevoz iz Planice.

Poudarki - opozorila

 • Nadzor in fizično urejanje prometa na javnih cestah bodo izvajali policisti , pri usmerjanju na parkirišča in pri parkiranju bodo pomagali redarji - prometniki. Vozniki, ki bodo pripeljali z vozili v Planico, naj dosledno sledijo usmerjanju oz. navodilom policistov in redarjev - varnostnikov, ter z vozili parkirajo po zahtevanem režimu (še posebej je to pomembno na površinah prodišča Ciprnik).
 • Kot vsako leto, je tudi tokrat posebej potrebno opozoriti na pravočasen odhod od doma proti Planici, ob tem pa je tudi sicer normalen čas vožnje potrebno povečati za 2 do 3 krat (prav v odvisnosti od časa odhoda).
 • Udeleženci v prometu NAJ dosledno upoštevajo usmeritve in navodila policistov in redarjev - zlasti tudi ob preusmeritvi na parkirne površine že na relaciji, torej še pred prihodom v Planico. Ob morebitnih preusmeritvah obiskovalcev z njihovimi vozili iz glavne ceste na pakirne površine, ob tej relaciji, bo za njih organiziran krožni prevoz z avtobusi v planico in po prireditvi nazaj.
 • Zelo pomembna je diciplinaranost pešcev, da bodo dosledno upoštevali usmeritev s ceste na obstoječe, s tablami označene peš poti oz. na krožne prevoze z "mestnimi avtobusi" in tako razbremenili cesto za promet z vozili.
 • Športne prijatelje Planice želimo med drugim pozvati tudi na discipliniran in korekten odnos do prodajalcev vstopnic in kontrolorjev na vhodih v kontrolirano območje športne prireditve v sami Planici, kar predpostavlja nakup vstopnice in izročitev le te kontrolorju na vpogled in v odtrganje talona vstopnice.
 • Vse obiskovalce želimo ob povabilu na lepo športno doživetje v lepo alpsko okolje, opozoriti še na veliko mero strpnosti in tolerance zaradi morebitnih zastojev v prometu ali gne če v ciljni areni.
Arhiv novic