11.3.2008

Dva dni do poletov


Ljubljana - Dva dni pred športnim spektaklom v Planici je Organizacijski komite seznanil javnost z najpomembnejšimi informacijami o dogodku. Govora je bilo predvsem o pripravljenosti skakalnice, o varnosti, ki je ob takšnih velikih prireditvah nujna, o prometu, nekaj napotkov pa je podal tudi predstavnik policije.

konferenca1.jpg

Drago Bahun, predsednik OK, je na začetku sporočil, da je v Planici vse dobro pripravljeno, se nato zahvalil predstavnikom medijev za korektno komuniciranje in jih povabil, da pridejo na prizorišče tudi v četrtek, ko bo tam več kot 5000 otrok. Poudaril je, da se s projektom Planica in otroci pripadnost skakalnemu športu še veča.

Natančne informacije o stanju skakalnice je v nadaljevanju podal vodja tekmovanja, Jelko Gros. Največja tovrstna naprava na svetu je za skoke dejansko pripravljena že od nedelje, ledena ploskev na zaletu pa se je pripravljala že dalj časa, tako da do neželenih presenečenj ne more priti. Gros se je nato zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri uresničitvi tega dogodka in dodal, da je na pobudo Odbora za skoke, na prizorišču prisotnih tudi 45 prostovoljcev, ki lahko nudijo pomoč.

Generalni sekretar OK, Primož Finžgar je podal nekaj informacij o stanju prizorišča okoli skakalnice. Tribune in šotori so pripravljeni, obiskovalci pa bodo lahko na prizorišču ostali tudi po tekmah, saj je OK namenil veliko pozornost spremljevalnemu programu. V dolini pod Poncami se letos pričakuje vsaj toliko ljudi kot lani, s tem, da bo na tekmah letos verjetno še več navijačev iz Avstrije. Kot vedno pa organizator računa na zvesto publiko iz celotne Slovenije.

Pomembne informacije so se dotikale področja varnosti, za kar bo s svojo ekipo na prireditvi skrbel Marjan Jakše. Za organizatorja je varnost obiskovalcev seveda glavna skrb, za to pa bo tokrat zadolženih 125 rediteljev in varnostnikov. Vsak obiskovalec bo na vstopnih točkah s pomočjo varnostno-opozorilnih tabel opozorjen na prepoved vnosa prepovedanih predmetov in snovi, informativno-obvestilne table pa bodo skrbele za označenost vhodov in lokacijo objektov na prizorišču. Na vstopnih točkah se bodo vršil tudi preventivni površinski pregledi, predvsem z namenom, da se na prireditev ne vnaša alkoholnih pijač.

konferenca2.jpg

Varnostnikom in rediteljem bodo nudili dodatno pomoč še pripadniki policije. Simon Vindiš, predstavnik policije na konferenci je izpostavil predvsem naloge urejanja prometa in vzdrževanja reda in miru. Povečan nadzor na cestah bo na relaciji Torovo - Planica, promet pa bo zaradi želje po čim večji pretočnosti nadziran tudi s pomočjo helikopterja. Policija bo v Planici vsakemu obiskovalcu nudila pomoč, dodatno varnost pa bo nudil tudi video-nadzorni sistem. Vindiš je na koncu še naprosil obiskovalce, da so do prihoda na prizorišče strpni, ter da upoštevajo ukaze policistov.

Jože Ajdišek iz komisije za promet je izpostavil pomembnost zgodnjega odhoda proti prizorišču, saj je povečana gostota prometa neizbežna. Letošnja novost je spremenjena pot za pešce, tako da se bo število ljudi na cesti za vozila minimaliziralo. Tako za pešce iz Kranjske Gore kot tiste iz Italije oz. Rateč bodo poti označene. V ožjem območju Planice bo možno parkirati od 1600 do 1700 osebnih vozil, kot vedno, pa bo tudi letos organiziran krožni promet iz Kranjske Gore v Planico. Skupna kapaciteta parkirnih površin na ožjem področju, na območju Rateč in območju od Rateč do Kranjske Gore je od 4.900 do 5.000 osebnih vozil in cca. 260 avtobusov (26 - 27.000 oseb).


Arhiv novic