22.7.2013

Uspešna prva sezona Planice za trajnostni razvoj

V pretekli sezoni smo v Planici začeli s projektom Planica za trajnostni razvoj, za katerega lahko rečemo, da je uspel zelo dobro...


- v Planico smo z vlakom pripeljali 1220 ljudi
- izboljšali smo krožne prevoze
- postavili smo zabojnike za ločevanje odpadkov
- uvedli smo kavcije za embalažo za pijačo
- povečali smo ponudbo lokalne hrane
- v Snežni deželi smo postavili poligon za športne dejavnosti

V pretekli sezoni smo v Planici poskusno začeli s projektom Planica za trajnostni razvoj, za katerega lahko rečemo, da je uspel zelo dobro. Zaveza k trajnostnim športnim dogodkom se je v tej prvi sezoni počasi začela uresničevati, v prihodnosti pa nas seveda čaka še veliko dela. Za uspešno nadaljevanje projekta bomo tako morali vložiti še več časa in truda, predvsem pa več sredstev. K sodelovanju bomo tako povabili še več partnerjev, tudi tistih, ki nam lahko s svojim znanjem svetujejo kako poglobiti trajnostna prizadevanja. Ker je bila poskusna sezona projekta med ljudmi zelo dobro sprejeta, smo mnenja, da lahko s še boljšo organizacijo to idejo v prihodnosti še nadgradimo.

Prvo področje projekta – mobilnost – smo s podporo mnogih obiskovalcev izpeljali zelo dobro. Cilj, da se uporabi sredstva transporta, ki prevažajo več potnikov hkrati, porabijo manj energije in posledično manj vplivajo na okolje, se je uresničil s pobudo Z vlakom v Planico. Pobuda je bila pri deležnikih tega načina prevoza, kot tudi pri medijih, sprejeta zelo pozitivno, izražene pa so bile tudi želje po povečanju kapacitete vlakov in avtobusov v naslednjih letih, kar bo mogoče s tesnejšim sodelovanjem z različnimi partnerji in povečanjem vložkov v projekt. V dveh dneh, soboto in nedeljo, je v Planico s takim načinom prevoza prišlo 1220 ljudi. Prav tako se je zmanjšal prometni pritisk na prireditveno področje in sicer z optimizacijo krožnih prevozov ter z dobro urejenimi peš potmi.Napredek smo zabeležili tudi na področju trajnostnega razvoja, ki se neposredno tiče narave. Obiskovalci prireditve so bili pozvani k odgovornemu ravnanju z odpadki. Postavljeni in označeni so bili zabojniki za ločevanje odpadkov, kar je pripomoglo k čistejšemu prizorišču. Dobro je bila izpeljana tudi akcija deljenja vreč za smeti s strani prostovoljcev, kar so mnogi obiskovalci sprejeli in s tem pripomogli k manjšemu onesnaževanju okolja. Področje gostinstva, ki se v veliki meri navezuje na prejšnje, je videlo napredek pri zmanjševanju količine odpadkov z zaračunavanjem kavcije za embalažo za pijače. Nekateri gostinski ponudniki so ponujali domačo oziroma lokalno hrano in s tem naredili korak naprej k skrbi za stabilno in zdravo slovensko gospodarstvo.Nadgradili smo tudi področje trajnostnega razvoja, ki se tiče dediščine. Likovni natečaj Planica in otroci, katerega se je udeležilo 53 slovenskih osnovnih šol, je s temo Planica in varovanje narave pripomogel k zavedanju o okolju pri otrocih. Tema natečaja je bila pohvaljena s strani ravnateljev, učiteljev in mentorjev, ki so bili mnenja, da je takšen pristop k ozaveščanju oziroma izobraževanju otrok uspešen. Snežna dežela v Planici je mesec dni nudila otrokom možnost spoznavanja s športnimi disciplinami, tako osnovnošolcem, ki so Planico obiskali v okviru športnih dni, kot tudi otrokom, ki so Snežno deželo s starši obiskali preko vikendov. Skrb za medgeneracijsko solidarnost oziroma družbeno odgovornost smo tudi letos potrdili s pomočjo naših partnerjev, s katerimi smo obisk Planice omogočili več tisoč otrokom.


Arhiv novic