17.3.2010

Vindiš: "Zagotoviti varnost vsakemu"

Planica - Varnost vseh vas, ki boste prišli v Planico bodrit naše in tuje smučarje letalce, V želji, da bi bilo vse tako kot je potrebno, si preberite nekaj zelo praktičnih in koristnih navodil, ki se jih ob obisku Planice vsekakor splača upoštevati - tako zaradi vas samih kot tudi ostalih obiskovalcev Planice.

Planica - Varnost vseh vas, ki boste prišli v Planico bodrit naše in tuje smučarje letalce, V želji, da bi bilo vse tako kot je potrebno, si preberite nekaj zelo praktičnih in koristnih navodil, ki se jih ob obisku Planice vsekakor splača upoštevati - tako zaradi vas samih kot tudi ostalih obiskovalcev Planice.

Simon Vindiš, predstavnik slovenske policije, je najbolj odgovoren za varnost vseh obiskovalcev Planice. Le ta se začne že na sami poti in ne šele na prizorišču tekmovanja: “Poudariti velja, da je v Planici v ospredju športni dogodek, vendar pomemben del tega je seveda tudi sama varnost – ne samo tekmovalcev na eni strani, temveč tudi obiskovalcev, ki pridete v Planico. Kar se tiče prometa, velja obiskovalce opozoriti, da velja na cesti strpnost, da velja spoštovati cestno prometne predpise, najbolj pomembno pa je, da vsi spoštujejo navodila rediteljev, varnostnikov in na koncu tudi policistov. Želimo si, da bomo obiskovalcem omogočili čimhitrejši in čimbolj varen prihod v Planico in seveda tudi ob odhodu iz Planice.« Želja varnostnikov, kot tudi obiskovalcev je verjetno identična – varnost slehernega obiskovalca: »Na samem prostoru v Planici pa si bomo prizadevali, da bo sleherni obiskovalec varen. V kolikor bo kršen javni red in mir, pa smo seveda mi tu zato, da vzpostavimo red in vsem tistim, ki bi kršili javni red in mir pokažemo pot iz Planice. Nikakor se ne moremo izgoniti posameznih primerov negativnih dejanj. Predvsem na podlagi izkušenj iz preteklosti gre tu za primere tatvin in podobno, ki so pogostokrat posledica opustitve določene skrbi na varnostjo predmetov samih obiskovalcev. V prvi vrsti torej velja opozoriti, da vsak poskrbi za lastno varnost in varnost svojega premoženja, seveda pa je to v nadaljevanju to zopet stvar organizatorja in same varnostne službe. V ta namen bomo zagotovili primerno štivilo policistov, ki bodo pokrivali prireditveni prostor, nudili pomoč obiskovalcem in posredovali določena obvestila in informacije ter seveda na drugi strani tudi odstranjevali kršilce javnega reda in miru,« še zaključuje Vindiš.

Četrtek je dan brez alkohola

Marjan Jakše, ki je vodja varnostno-rediteljske službe pri organizacijskem komiteju se zaveda in poudarja, da letos utegne pod Ponce priti še več obiskovalcev zaradi večjih uspehov naših skakalcev. »Temu primerno smo se tudi ustrezno pripravili. Organizirali smo zadostno število rediteljev in varnostnikov, tako da pričakujemo, da bo na prireditvenem prostoru vse v redu. Primerno varovanje bomo zagotovili tudi z ograjami, ki bodo obiskovalce pravilno usmerjale. Tu so tudi opozorilne table, ki bodo obiskovalce opozarjale na prepoved vnosa prepovedanih predmetov kot npr. vnos pirotehničnih sredstev oziroma sredstev, ki bi kakorkoli lahko poškodovali posameznika. Vsi taki predmeti bodo na vstopu na prireditveni prostor seveda zaseženi. Postavili bomo tudi informativno-obvestilne table, ki bodo obiskovalce navajale na začasno postavljene objekte kot so prva pomoč, sanitarije... Preko ozvočenja bomo obiskovalce sproti obveščali o morebitnih posebnostih – ena izmed teh je npr izguba otroka, izguba pomembnega ključa, da se ne ustavi celoten promet...«  Kot smo že navajeni iz preteklosti, tudi letos v Planici poteka akcija proti alkoholu. Le ta na športne prireditve enostavno ne sodi, za kar se bodo prizadevali tudi oranizatorji:»Letos že tretje leto zapored poteka akcija »Dan brez alkohola«. Tudi letos smo se pripravili na to in bomo zmanjšali prisotnost alkohola na prireditvenem prostoru. V ta namen bomo na vseh vhodih na prireditveni prostor skušali zagotoviti, da v ta prostor ne bo prišlo prpovedanih predmetov kot tudi ne prevelike količine alkohola. Ve se, da alkohol ne spada na športne prireditve. Organizator je v ta namen pripravil dan brez alkohola, ki bo v četrtek. To je dan otrok in v ta namen se samega alkohola ne prodaja niti v Planici. Želja organizatorjev je, da gledalci uživajo ob ogledu  smučarskih poletih, kar pa je zelo težko zagotoviti. Zato organizator naproša vse obiskovalce, da na prireditveni prostor ne nosijo alkoholnih pijač, da ne vstopajo vinjeni in seveda striktno upoštevajo navodila rediteljev, policistev in varnostnikov.«

Arhiv novic