Prihod v Planico

Krožni prevoz

Vsem obiskovalcem so na voljo brezplačni krožni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, zato svetujemo, da se v Planico ne odpravite z osebnimi vozili. Prednost prihoda in odhoda imajo avtobusi!

Vstopna mesta za obiskovalce:

  • Kranjska Gora: redna avtobusna postaja, pred osnovno šolo, pred trgovino Intersport
  • Podkoren: redna avtobusna postaja ob regionalni cesti
  • Rateče: krožno križišče za Planico in križišče Ledine
  • poleg teh pa izjemoma še: Petrol Podkoren, parkirišče Zelenci, Petrol Rateče (v primeru preusmeritve parkiranja na bližnje površine)

Vstopna mesta za obiskovalce z akreditacijami:

  • Zgornji del parkirišča Hotela Kompas v Kranjski Gori
Začetek krožnih avtobusnih prevozov za obiskovalce:
Četrtek, 24. 3. – 7.30
Petek, 25. 3. – 10.00
Sobota, 26. 3. – 6.30
Nedelja, 27. 3. – 6.30

Začetek krožnih prevozov za obiskovalce z akreditacijami:
Četrtek, 24. 3. – 7.30
Petek, 25. 3. – 10.00
Sobota, 26. 3. – 6.30
Nedelja, 27. 3. – 6.30

Prevozi in promet v Kranjski Gori in okolici

Avtobusi na poti z Jesenic v Planico (potniki z vlakom) bodo vse štiri dni prireditve ustavljali tudi v Gozdu Martuljku (Postaja Zgornje Rute). Povratek iz Planice bo potekal iz parkirišča št. 2.

ČETRTEK
Zg. Rute – Planica 7.55
Planica – Zg. Rute 13.20 in 15.00

PETEK
Zg. Rute – Planica 10.10, 10.35 in 13.50
Planica – Zg. Rute 18.00

SOBOTA
Zg. Rute – Planica 7.55 in 8.45
Planica – Zg. Rute 13.20 in 15.00

NEDELJA
Zg. Rute – Planica 7.55 in 8.45
Planica – Zg. Rute 13.20 in 15.00

Vsi obiskovalci z avtodomi bodo iz Kranjske Gore preusmerjeni v Kamp Kamne na Dovjem in Kamp Špik v Gozdu Martuljku. Na voljo bodo avtobusni prevozi Turizma Kranjska Gora in družbe Arriva iz Mojstrane, iz kampa Kamne na Dovjem in Kampa Špik v Gozdu Martuljku.

Petek, 25. 3. 2022 (9.00 – 18.00)

9.00 Mojstrana (Mercator) -> Kamp Kamne -> Aljažev Hram na Dovjem -> 9.20 Gozd Martuljek (Kamp Špik) - > AP Kranjska Gora -> Gozd Martuljek (Kamp Špik) -> AP Kranjska Gora...

17.30 AP Kranjska Gora -> Gozd Martuljek (Kamp Špik) -> Aljažev Hram na Dovjem -> Kamp Kamne - 18.00 Mojstrana (Mercator)

Sobota in nedelja, 26. - 27. 3. 2022 (7.00 – 16.00)

7.00 Mojstrana (Mercator) -> Kamp Kamne -> Aljažev Hram na Dovjem -> 7.20 Gozd Martuljek (Kamp Špik) - > AP Kranjska Gora -> Gozd Martuljek (Kamp Špik) -> AP Kranjska Gora...

15.30 AP Kranjska Gora -> Gozd Martuljek (Kamp Špik) -> Aljažev Hram na Dovjem -> Kamp Kamne - 16.00 Mojstrana (Mercator)


Vstop na prizorišče

Območje Planice v dneh tekmovanja predstavlja širši prireditveni prostor. Zadrževanje z gledanjem tekmovanja je dovoljeno samo ob posedovanju vstopnic ali druge podlage, ki omogoča vstop v »kontrolirano območje«.

Tisti, ki posedujejo vrednotnice iz naslova neizkoriščenih vstopnic za SP v poletih 2020, jih morajo za vstopnice zamenjati na prodajnih mestih, kjer so jih kupili, najkasneje do 18. 3. 2022.

Ker želimo na vhodih preprečiti gnečo in obiskovalcem tako omogočiti čim hitrejši prihod na prizorišče, bo vstop potekal v teh korakih:

1. Na zunanjih vhodih se bo opravila kontrola vstopnic.

2. Sledil bo vstop v kontrolirano območje (območje selekcije in umirjanja):

  • Obiskovalci s prtljago bodo usmerjeni na vhode za pregled
  • Obiskovalci brez prtljage bodo usmerjeni na ločene vhode
Za hitrejši vstop:

> Vrednotnice zamenjajte za vstopnice pred prihodom v Planico. Vrednotnic na samem prizorišču ne bo mogoče zamenjati za vstopnice.

> S seboj imejte čim manj prtljage.

> Če ste prišli v manjši skupini naj ima prtljago le ena oseba iz skupine.

> Po prihodu do vstopnih mest se tam ne zadržujte ampak čim hitreje vstopite na prizorišče.

> Imejte pripravljene vstopnice.

> Aktivno sodelujte pri pregledu prtljage – varnostnikom pokažite vsebino.

Poseben režim prometa

V soboto, 26. marca 2022

Avtobusi (min. 40 oseb), minibusi (min. 20/15 oseb) in kombiji (min. 6 oseb) morajo imeti parkirno nalepko, ki omogoča policistom in rediteljem hitrejšo selekcijo in s tem hitrejši dostop do parkirnih prostorov v Planici, dokler ti niso zapolnjeni. To nalepko je potrebno prilepiti na vidno mesto na vetrobranskem steklu (desno spodaj gledano iz vozila). Imetniki parkiranih nalepk dobro preberite opozorila na hrbtni strani nalepke in z njimi seznanite potnike.

Kontrola posedovanja vstopnic potnikov v omenjenih vozilih se bo opravljala na principu selektivnega izločanja teh vozil na kontrolne površine.

Vozila, ki ne bodo imela parkirne nalepke, bodo na relaciji iz smeri Ljubljane na avtocesti usmerjena na parkirišče na platoju Karavanke, kjer bodo na podlagi predložitve vstopnic vseh potnikov oz. ob nakupu manjkajočih vstopnic, vozniki pridobili ustrezno nalepko. Na tem območju bo veljal poseben prometni režim, ki bo omogočal vrnitev nazaj preko nadvozne pentlje na cesto proti Planici oz. za tiste, ki ne bodo želeli kupiti vstopnic, nazaj v smeri prihoda.

V kolikor v predprodaji ob nakupu vstopnic niste prejeli parkirne nalepke, se obrnite na uradnega prodajalca vstopnic Kompas na: sport@kompas.si.


Obvestilo o uporabi naprav za pripravo hrane

Vsakršna uporaba naprav za pripravo hrane (žari in podobno) je na širšem območju prireditve, kamor sodijo tudi vse parkirne površine na območju Planice in ki ga nadzira ter upravlja organizator, strogo prepovedan.

Takšna je tudi zahteva ustreznih inšpekcijskih služb. Organizator bo ob podpori inšpekcijskega nadzora in ob sodelovanju policije to tudi dosledno upošteval.

Športna prireditev v Planici je namenjena športnim navdušencem, ki uživajo v predstavah smučarskih skakalcev in spremljevalnem programu, ki ga pripravlja organizator, ob tem pa zagotavlja tudi ustrezno gostinsko ponudbo.

Izvajalci teh storitev zagotavljajo tudi celoten proces skrbi za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje: zmanjševanje odpadkov, njihovo ločevanje, sprotno čiščenje, ipd. ob zagotavljanju vseh ostalih vidikov izvedbe, kot sta tudi požarna in sanitarna varnost.

Hvala za vaše sodelovanje, želimo vam prijeten obisk Planice!