15. 02. 2011

Likovni natečaj Planica in otroci 2011

3. OŠ Slovenj Gradec
Artiče
Benedikt
Bogojina
Boštanj
Breg
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Cerkno
Dvojezična OŠ Dobrovnik
Draga Bajca Vipava
Ivana Kavčiča
Kapela
Leskovec pri Krškem
Marije Vere
Otočec
Raka
Rečica ob Savinji
Slivnica pri Celju
Sv. Jurij
Sv. Jurij ob Ščavnici
Fotogalerija